28.01.2017
Vzdělávací aktivity

V průběhu druhého pololetí školního roku 2016/17 stále nabízíme vzdělávací aktivity, které jsou v projektu řešeny atraktivní formou e-learningových on-line kurzů v kombinaci s jednodenními prezenčními…

Celý článek
20.12.2016
Konzultační hodiny - změna

Od ledna 2017 bude poskytována metodická, odborná poradenská a asistenční činnost (odborné konzultace o formách eLearningu a využití prvků elektronického vzdělávání v praktické výuce na školách, porad…

Celý článek
18.11.2016
E-learningové vzdělávací kurzy

Vstup do on-line kurzů: http://www.elok-ul.cz/cz/on-line-kurzy-1/vstup-do-on-line-kurzu/  V případě zájmu o jednodenní konzultační workshop kontaktujte vedoucího koordinačního centra (Mgr. Petr Ešn…

Celý článek

Provoz vzdělávacího koordinačního centra

Provoz vzdělávacího - koordinačního centra

Koordinační centrum se nachází v prostorách následujících středních škol:


•   Gymnázium a Střední odborná škola dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem, p. o., Stará 99

- konzultační hodiny: středa 12.30 - 14.30 hod.

Detašovaná pracoviště:


•    Střední škola stavební Teplice

- konzultační hodiny dle telefonické dohody s vedoucím centra (Mgr. Petr Ešner)


•    Evropská obchodní akademie Děčín

konzultační hodiny dle telefonické dohody s vedoucím centra (Mgr. Petr Ešner)

 

Činnost koordinačního centra je zaměřena na:

 

  1. vzdělávací a koordinační činnost v projektu

-          zajištění a poskytnutí prostor pro potřeby prezenčních seminářů v rámci eLearningových on line kurzů (úvodní a závěrečný tutoriál kurzu)

-          propagaci projektových aktivit v rámci daného okresu

-          distribuci informačních materiálů o projektu a jeho aktivitách na jednotlivé školy daného okresu

-          zajištění prostor a organizaci prezenčních setkání, workshopů v rámci vzdělávacích aktivit/akcí

-          přímý kontakt se zástupci cílových skupin v okrese - individuální konzultace o projektu a jeho aktivitách

-          individuální či skupinové prezentace s pomocí notebooků na detašovaných pracovištích centra a  na školách z hůře dostupných částí regionu UL, DC a TP

-          umožnění přístupu na internet tj. samostudia pro účastníky eLearningových kurzů

-          evidence a průběžné doplňování seznamu zájemců o aktivity projektu

-          přenos aktuálních informací o harmonogramu projektu, kurzů, workshopů apod. směrem k cílové skupině (osobně, mailem, telefonicky)

-          evidence Dohod s účastníky o vstupu do projektu, prezenčních listin, fotodokumentací apod.

-          přenos dobrých zkušeností mezi jednotlivými účastníky projektu

-          propagace ESF a finanční pomoci

 

 

  1. metodickou a odbornou poradenskou a asistenční činnost

-          odborné konzultace o formách eLearningu a využití prvků elektronického vzdělávání v praktické výuce na školách

-          poradenská a asistenční činnost cílové skupině během realizace on-line kurzů, „doučování“

-          realizace dílčích setkání a tematických workshopů se zaměřením na zvládnutí práce s interaktivní tabulí,

-          poskytování základních informací o dalších vzdělávacích akcích zaměřených na další profesní vzdělávání pracovníků škol realizovaných na území Ústeckého kraje

-          základní poradenství z oblasti školské legislativy

Správa informačního webového portálu:

-          správa řízených diskusí na informačním webovém portálu se zaměřením na poradenství směrem k cílovým skupinám, on line poradna - zodpovídání odborných dotazů

-          správa dokumentů, materiálů, prezentací v rámci e-knihovny (součást informačního webového portálu), jejich aktualizace a získávání z dostupných zdrojů.

výstupy:

 

Jedno vybavené vzdělávací – koordinační centrum projektu v Ústí nad Labem – Gymnázium a Střední odborná škola, odloučené pracoviště Stará 100.