28.01.2017
Vzdělávací aktivity

V průběhu druhého pololetí školního roku 2016/17 stále nabízíme vzdělávací aktivity, které jsou v projektu řešeny atraktivní formou e-learningových on-line kurzů v kombinaci s jednodenními prezenčními…

Celý článek
20.12.2016
Konzultační hodiny - změna

Od ledna 2017 bude poskytována metodická, odborná poradenská a asistenční činnost (odborné konzultace o formách eLearningu a využití prvků elektronického vzdělávání v praktické výuce na školách, porad…

Celý článek
18.11.2016
E-learningové vzdělávací kurzy

Vstup do on-line kurzů: http://www.elok-ul.cz/cz/on-line-kurzy-1/vstup-do-on-line-kurzu/  V případě zájmu o jednodenní konzultační workshop kontaktujte vedoucího koordinačního centra (Mgr. Petr Ešn…

Celý článek

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je navrženým obsahem a formou vzdělávacích aktivit projektu reagovat na aktuální potřeby cílových skupin (zjištěné v předběžném průzkumu při přípravě projektu) ve vztahu k zavádění moderních, efektivních, atraktivních a inovativních trendů do vzdělávání a při osvojení si nových moderních pedagogických metod, specifických odborných znalostí a dovedností souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání ve vybraných regionech UL, DC a TP. Doplnit aktuálně a efektivně profesní vzdělanost a konkurenceschopnost cílových skupin v těchto regionech prostřednictvím cíleně zaměřených vzdělávacích aktivit na praktické profesní a pedagogické znalosti, které pružně reagují na aktuální potřeby a progresivní trendy ve vzdělávání. Zvýšit kvalitu, dostupnost a atraktivnost dalšího vzdělávání cílových skupin na základě realizace vzdělávacích aktivit projektu (akreditované kurzy DVPP) s využitím eLearningu a kombinovaných forem výuky.

 

Dílčí cíl:

Realizovat aktivity projektu prostřednictvím tří celookresních informačních seminářů, osmi eLearningových kurzů, 14 prezenčních seminářů, tří víkendových kurzů - workshopů, provozem informačního webového portálu a vzdělávacího -koordinačního centra

 

Aktivity projektu:

  • Příprava vzdělávacích aktivit - doplňující monitoring vzdělávacích potřeb cílových skupin
  • Příprava vzdělávacích aktivit - informačně - motivační kampaň
  • Příprava vzdělávacích aktivit - informační webový portál projektu
  • Příprava vzdělávacích aktivit - zřízení a provoz vzdělávacího - koordinačního centra
  • Příprava vzdělávacích aktivit - autorská a technická příprava obsahů vzdělávacích aktivit
  • Realizace vzdělávacích aktivit - realizace eLearningových on - line kurzů, prezenčních setkání, workshopů

Fotogalerie:

úvod1 Prevence semináře semináře semináře