28.01.2017
Vzdělávací aktivity

V průběhu druhého pololetí školního roku 2016/17 stále nabízíme vzdělávací aktivity, které jsou v projektu řešeny atraktivní formou e-learningových on-line kurzů v kombinaci s jednodenními prezenčními…

Celý článek
20.12.2016
Konzultační hodiny - změna

Od ledna 2017 bude poskytována metodická, odborná poradenská a asistenční činnost (odborné konzultace o formách eLearningu a využití prvků elektronického vzdělávání v praktické výuce na školách, porad…

Celý článek
18.11.2016
E-learningové vzdělávací kurzy

Vstup do on-line kurzů: http://www.elok-ul.cz/cz/on-line-kurzy-1/vstup-do-on-line-kurzu/  V případě zájmu o jednodenní konzultační workshop kontaktujte vedoucího koordinačního centra (Mgr. Petr Ešn…

Celý článek

Workshop - Elektronické a on-line vzdělávací moduly ve školství z pohledu autorského práva

Dne 31. 5. 2012 se konal od 12:00 do 20:00 hodin jednodenní workshop na téma Elektronické a on-line vzdělávací moduly ve školství z pohledu autorského práva pro pedagogické pracovníky.

Cílem workshopu bylo především popis situací, kdy se pedagog dostává do kontaktu s autorským zákonem ve spojitosti s tvorbou elektronických a on-line vzdělávacích modulů či jejich užíváním při vzdělávání žáků a popis práv a povinností s tím souvisejících.

Workshop se skládal ze dvou částí, obecné, kde byl popsán nezbytný právní rámec problematiky a části praktické, která byla zaměřena na konkrétní odpovědi na situace, s kterými se pedagogové při své práci potkávají.


Starší články