28.01.2017
Vzdělávací aktivity

V průběhu druhého pololetí školního roku 2016/17 stále nabízíme vzdělávací aktivity, které jsou v projektu řešeny atraktivní formou e-learningových on-line kurzů v kombinaci s jednodenními prezenčními…

Celý článek
20.12.2016
Konzultační hodiny - změna

Od ledna 2017 bude poskytována metodická, odborná poradenská a asistenční činnost (odborné konzultace o formách eLearningu a využití prvků elektronického vzdělávání v praktické výuce na školách, porad…

Celý článek
18.11.2016
E-learningové vzdělávací kurzy

Vstup do on-line kurzů: http://www.elok-ul.cz/cz/on-line-kurzy-1/vstup-do-on-line-kurzu/  V případě zájmu o jednodenní konzultační workshop kontaktujte vedoucího koordinačního centra (Mgr. Petr Ešn…

Celý článek

Diseminační seminář (závěrečná konference)

Diseminační seminář k projektu eLearningové on-line kurzy pro pracovníky středních škol“ (CZ.1.07/1.3.07/04.0014) se uskutečnil dne 22. 6. 2012 od 11:00 hodin v prostorách Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517.

 

Program semináře:


11:00 - 11:15

Prezence,  setkání nad dopolední kávou a občerstvením

 

11:15 - 11:30

Úvodní slovo, harmonogram semináře, představení účastníků semináře

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš

 

11:30 - 12:30

Představení projektu:

-       Představení koordinačního týmu realizátora projektu a partnera

-       Seznámení s průběhem vzniku projektu – východiska, potřeby, systém

-       Aktivity projektu – stručný popis realizace aktivit

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš

Hlavní aktivity projektu:

-       Zřízení a provoz vzdělávacího - koordinačního centra

-       Autorská a technická příprava obsahů vzdělávacích aktivit

-       Realizace vzdělávacích aktivit - realizace eLearningových on - line kurzů, prezenčních setkání, workshopů

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, Mgr Petr. Ešner

Aktivity partnera:

-       Informační webový portál projektu http://www.elok-ul.cz/

-       Stručné představení eLearningových forem vzdělávání - LMS Moodle

-       Autorský a tutorský tým eLearningových kurzů

-       Technická příprava obsahů vzdělávacích aktivit

Mgr. Pavel Staněk

 

12:30 - 13:00

Realizace vzdělávacích aktivit a monitorovací indikátory

-       Přehled všech realizovaných kurzů - stručné představení, ukázky studijních opor

-       Ochutnávka 1 kurzu v LMS Moodle

-       Monitorovací indikátory - počet podpořených osob, úspěšně podpořených osob, nově vytvořené produkty

Ing. Hana Jirešová

 

13:00 - 13:30

Finanční čerpání projektu:

-          Stručný přehled čerpání projektu

-          Podstatné/nepodstatné změny - přesuny během realizace projektu

-          Uznatelnost nákladů projektu

-          Zadávací řízení projektu

-          Kontroly projektu

-          Hodnocení finančního čerpání projektu a dodržení harmonogramu

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš

 

13:30 - 13:45

Publicita projektu

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš, Mgr. Pavel Staněk

 

13:45 - 14:30

Ukončení diseminačního semináře:

-          Závěrečné slovo zástupců koordinačního týmu

-          Diskuse

-          Setkání nad odpolední kávou


Starší články