28.01.2017
Vzdělávací aktivity

V průběhu druhého pololetí školního roku 2016/17 stále nabízíme vzdělávací aktivity, které jsou v projektu řešeny atraktivní formou e-learningových on-line kurzů v kombinaci s jednodenními prezenčními…

Celý článek
20.12.2016
Konzultační hodiny - změna

Od ledna 2017 bude poskytována metodická, odborná poradenská a asistenční činnost (odborné konzultace o formách eLearningu a využití prvků elektronického vzdělávání v praktické výuce na školách, porad…

Celý článek
18.11.2016
E-learningové vzdělávací kurzy

Vstup do on-line kurzů: http://www.elok-ul.cz/cz/on-line-kurzy-1/vstup-do-on-line-kurzu/  V případě zájmu o jednodenní konzultační workshop kontaktujte vedoucího koordinačního centra (Mgr. Petr Ešn…

Celý článek

Aktuality

Prezentační úvodní seminář ke kurzu "Základy práce s interaktivní tabulí na střední škole"

01.02.2012 | Prezentační úvodní seminář ke kurzu Základy práce s interaktivní tabulí na střední škole se uskutečnil dne 31. 1. 2012 od 14:00 hodin v prostorách Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala. Program semináře:14:00 - 14:15Prezence, představení tutorky (Mgr. Jana Hřibovská) 14:15 - 15:30Seznámení s metodikou, možnostmi a výhodami elektronické formy vzdělávání.Předvedení ovládání a užívání elektronického vzdělávacího systému - Moodle, jeho využití v rámci studia i po ukončení studia. S... Celý článek

Závěrečný seminář k modulu "Právní minimum pro učitele a řídící pracovníky škol"

28.01.2012 | 27. 1. 2012 se konal na Gymnáziu a Střední odborné škole dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem závěrečný seminář k modulu "Právní minimum pro učitele a řídící pracovníky škol". Tutorka Mgr. Markéta Křičková provedla hodnocení kurzu a pozastavila se u problémových kapitol. Největší diskusi vyvolala poslední kapitola kurzu, která obsahovala následující témata: Základní pracovněprávní předpisy zaměstnanců škol a školských zařízení, práva a povinnosti zaměstnanců v podmínkách škol a školských zaříz... Celý článek

Závěrečný seminář k modulu "Prevence rizikového chování ve škole"

16.01.2012 | V pátek 13. 1. 2011 proběhl v koordinačním centru na Gymnáziu a Střední odborné škole dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem závěrečný seminář k modulu "Prevence rizikového chování ve škole". Cílem semináře je praktické ověření získaných poznatků. Seminář je koncipován tak, že jednotliví účastníci prezentují v průběhu kurzu zpracované kazuistiky, které s ostatními účastníky týmově analyzují a navrhují možné postupy řešení. Celý seminář byl supervidován tutorkou e-learningu PhDr. Ivou Wedli... Celý článek

Zahájení kurzu "Právní minimum pro učitele a řídící pracovníky škol"

17.12.2011 | Dne 16. 12. 2011 proběhl zahajovací seminář ke kurzu "Právní minimum pro učitele a řídící pracovníky škol". Semináře se zúčastnilo 26 zájemců o vzdělávací on-line kurz. Tutorka kurzu Mgr. Markéta Křičková seznámila účastníky s náplní kurzu, způsobem studia, plněním úkolů a předpokladů k úspěšnému absolvování. Vysvětlila základní právní pojmy, co je objektivní právo, právo ve smyslu subjektivním, prameny práva v ČR, právní norma, platnost a účinnost právní normy, právní odvětví, veřejné a soukr... Celý článek

Zakončení kurzu "Základy práce s interaktivní tabulí na střední škole"

16.12.2011 | Dne 15. 12. 2011 proběhl v Děčíně závěrečný seminář vzdělávacího kurzu "Základy práce s interaktivní tabulí na střední škole". Tutorka Mgr. Jana Hřibovská zhodnotila průběh studia celého kurzu, ohodnotila závěrečné práce účastníků kurzu a odpovídala na zajímavé dotazy účastníků. Na závěr semináře předala tutorka a zástupci žadatele a partnera projektu účastníkům kurzu osvědčení o absolvování kurzu. Účastníci kurzu vypracovali písemné hodnocení kurzu.... Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8