28.01.2017
Vzdělávací aktivity

V průběhu druhého pololetí školního roku 2016/17 stále nabízíme vzdělávací aktivity, které jsou v projektu řešeny atraktivní formou e-learningových on-line kurzů v kombinaci s jednodenními prezenčními…

Celý článek
20.12.2016
Konzultační hodiny - změna

Od ledna 2017 bude poskytována metodická, odborná poradenská a asistenční činnost (odborné konzultace o formách eLearningu a využití prvků elektronického vzdělávání v praktické výuce na školách, porad…

Celý článek
18.11.2016
E-learningové vzdělávací kurzy

Vstup do on-line kurzů: http://www.elok-ul.cz/cz/on-line-kurzy-1/vstup-do-on-line-kurzu/  V případě zájmu o jednodenní konzultační workshop kontaktujte vedoucího koordinačního centra (Mgr. Petr Ešn…

Celý článek

Aktuality

Jednodenní workshop

25.05.2012 | Srdečně Vás zveme na jednodenní workshop Elektronické a on-line vzdělávací moduly ve školství z pohledu autorského práva určený pro pedagogické pracovníky středních škol, který se uskuteční dne 31. 5. 2012 od 12:00 do 20:00 hodin v koordinačním vzdělávacím centru v UL. Program workshopu:  Je skutečností, že žijeme v informační společnosti. To má samozřejmě vliv na soudobé školství, kde se v rámci zajištění výuky využívají interaktivní tabule, E – learning a další formy, pro které jsou připravo... Celý článek

Zahájení kurzu Hospodářská a elektronická korespondence

18.05.2012 | Úvodní seminář ke kurzu Hospodářská a elektronická korespondence se uskutečnil dne 17. 5. 2012 od 15:00 hodin v koordinačním vzdělávacím centru v UL. Kurz je svojí šíří problematiky zaměřen na prohlubování praktických dovedností při zpracování písemností. Již jednotlivé kapitoly naznačují, že půjde o informace, z nichž některé dobře znáte a běžně používáte. Jiné mohou být zcela nové. V našem kurzu se opíráme především o ČSN 01 6910, učebnici pro střední školy Obchodní korespondence - E. Fleisch... Celý článek

Workshop - Základy práce s interaktivní tabulí

25.02.2012 | Dne 21. 2. 2012 se konal konzultační workshop, kde účastníci kurzu řešili různé příklady s pomocí tutorky Mgr. Jany Hřibovské. ... Celý článek

Víkendový workshop "Práce a komunikace v pedagogickém týmu"

20.02.2012 | Od 17. 2. do 19. 2. 2012 se uskutečnil víkendový workshop ke kurzu "Práce a komunikace v pedagogickém týmu" v prostorách hotelu JEF – Doubice. Tento víkendový workshop měl veliký úspěch, a to především díky profesionálnímu přístupu lektora Zdeňka Webra. Zkrácený program workshopu:   Pátek: Zahájení workshopu Komunikace v pedagogickém týmu                                                         Pravidla komunikace                                                                        efe... Celý článek

Práce a komunikace v pedagogickém týmu

08.02.2012 | V pondělí 13. 2. koordinační tým s tutorem Zdeňkem Webrem zahájí další kurz "Práce a komunikace v pedagogickém týmu. Účastníci se naučí efektivně řídit své pracovní i osobní aktivity tak, aby dlouhodobě zvládali specifickou komunikaci v pedagogickém týmu i ve vztahu k žákům, dále pak psychické vypětí a stres spojený s prací učitele na SŠ. Naučí se vytvářet rovnováhu ve svém pracovním i osobním životě, získají dovednosti pro bezstresové zvládání životních rolí a úkolů. Účastníci získají přehled ... Celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8